Edukacja dla rozwoju

Uwaga! Strona w przebudowie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
W tym nieprecyzyjne lub niepełne informacje
(część z nich dotyczy dopiero realizowanych usług i portali).

 • >> Personalistyczna edukacja,
 • >> Informatyka,
 • >> Ekonomia godnego społeczeństwa,
 • >> Wsparcie rodzin.

EDUKACJA poprzez działanie

 • >> Rozwój e-learningu, kształcenie „just in time”, kształcenie poprzez nauczanie.
 • >> Kształcenia zindywidualizowane, kształcenie w rodzinie.
 • >> Rozwój przedsiębiorczości.
 • >> Edukacja obywatelska.
 • >> Rozwój rynku usług edukacyjnych.

Efektywność przyswajania wiedzy:

Sercem projektu "Edukacja dla rozwoju" jest informatyka

Informatyka to także obszar realizacji projektu

 • >> Kształcenie programistów
 • >> Laboratorium przedsiębiorczości
 • >> Systemu pracy solidarnej
 • >> Laboratorium systemów otwartych

Głównym celem projektu jest rozwój ekonomii godnego społeczeństwa:

Nowe rozumienie pracy (praca solidarna), ekonomia solidarności, rozwój przedsiębiorczości.

W centrum ekonomii solidarności jest rodzina, którą należy wspomóc w jej działaniach:

 • >> odkrywanie talentów, pomoc w rozwoju ludzi szczególnie utalentowanych,
 • >> profilaktyka medyczna, opieka nad ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi (telemedycyna),
 • >> kształtowanie postaw: ludzi twórczych i przedsiębiorczych,
 • >> samokształcenie,
 • >> rozwój zainteresowań, aktywność społeczna.

PROJEKTY POWIĄZANE

1. System pracy solidarnej

2. Laboratorium przedsiębiorczości

1. Udział w projektach otwartych.

2. Wirtualne przedsiębiorstwo.

3. Startup w ramach inkubatora przedsiębiorczości.

4. Firma działająca na wolnym rynku.

3. Otwarta edukacja

Otwartość w systemie nauczania należy postrzegać w trzech aspektach:

Wolnego rynku usług edukacyjnych.

Otwartych zasobów edukacyjnych.

Otwartości programów edukacyjnych (student center, just in time, etc…).

4. Laboratorium systemów otwartych

analiza dostępnych na rynku rozwiązań otwartych pod różnymi kątami,

opracowanie ekspertyz i zaleceń dla podmiotów zainteresowanych stosowaniem otwartych rozwiązań;

konsultacje i wdrożenia;

administracja systemów otwartych oraz sprzedaż e-usług.

5. Projekt wirtualnej waluty

Umożliwi on bezgotówkowe rozliczanie usług (vtalar.com).

PORTALE INTERNETOWE

© 2015-2016 Fundacja Galicea