Klaster "Brama Kresów"

Etos Wschodnich Kresów Rzeczpospolitej wynikał z prowadzenia przez Polaków przez wieki, misji szerzenia wśród narodów Wschodniej Europy rozwiązań opartych na wolności i równości. Chcemy nawiązać do tych tradycji, nie tylko poprzez edukację historyczną, ale wspólne działanie. Brama Kresów to nazwa dla inicjatyw w przygranicznym regionie turystyki edukacyjnej.

Wizja

Podstawą dobrobytu „godnego społeczeństwa” jest praca wykonywana na rzecz innych (praca solidarna). Tego typu praca jest wykonywana przede wszystkim w rodzinach. Dzięki rozwojowi technologii można odwrócić trend przejmowania przez państwo części zadań rodziny. W szczególności dotyczy to edukacji. Domowa edukacja powinna być skoncentrowana na dziedzinach kluczowych dla rozwoju społecznego: zdrowiu, ekonomii i kulturze. Klaster „Brama Kresów” powstaje dla wsparcia rozwoju w tym trzecim obszarze: edukacji obywatelskiej.

Misja

 1. Organizowanie i wspieranie domowej edukacji obywatelskiej.
 2. Działanie na rzecz wzrostu tożsamości narodowej poprzez wykorzystanie miejsc pamięci narodowej.
 3. Przygotowanie do osobistego rzecznictwa spraw narodowych w bezpośrednich kontaktach mobilnego życia w Europie. Dzięki praktyce kultywowania pamięci historycznej realizowana powinna być idea dyplomacji obywatelskiej

Cele działania

 • Rozwój programów (kursów) domowej edukacji obywatelskiej,
 • Wspieranie społecznego rzecznictwa dziedzictwa narodowego,
 • Wspieranie turystyki edukacyjnej pogranicza,
 • Działania na rzecz rozwoju dyplomacji obywatelskiej, poprzez propagowanie dziedzictwa narodowego (etosu kresów łacińskiej Europy), domową edukację, turystykę i inne działania.

Programy

 1. Aleje Róż Solidarności

  Upamiętnianie heroizmu Ukraińców wspierających Polaków w trakcie II Wojny Światowej, poprzez kultywowanie Alei Róż Solidarności w partnerstwie ze wspólnotami samorządowymi nadgranicznych gmin.

 2. Pedagogika solidarności

  Podjęcie przygotowania metodycznego dla pedagogiki pracy i pedagogiki pytań

 3. Plenerowe programy edukacyjne

  Przygotowanie organizacyjne pilotażowych kursów edukacyjnych „Kresy łacińskiej Europy” i "Wolni, Równi, Samorządni"

 4. Domowa edukacja obywatelska

  Wypracowanie standardów samokształcenia dla dyplomacji obywatelskiej.

© 2015-2016 Fundacja Galicea