Podpisano akt założycielski

W dniu 11 stycznia 2011 roku, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu podpisano Akt Założycielski "Klastra Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty".

Swoje podpisy złożyli:

  • prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

  • Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosław

  • Andrzej Madej - Prezes Stowarzyszenia Centrum im. Mirosława Dzielskiego, Kraków

  • Józef Jodłowski, Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpaty

  • Damian Lasek - Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpaty

na zdjęciu: JM Rektor Zbigniew Makieła podpisuje akt założycielski klastra.

© 2015-2016 Fundacja Galicea