Cele klastra edukacyjnego

Cele Klastra Edukacyjnego:

 1. Wdrożenie opartego o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania organizacyjne systemu wsparcia dla szkolnictwa, który ma przyczynić się do wzrostu poziomu nauczania oraz zwiększenia ilości chętnych do nauki w jednostkach edukacyjnych klastra.
 2. Zacieśnianie kontaktów jednostek edukacyjnych z biznesem, poprzez współpracę z innymi klastrami gospodarczymi. Udział w projektach mających swą kontynuację komercyjną, przygotowywanie pracowników pod potrzeby rynku, udział w badaniach zamawianych przez przedsiębiorstwa.
 3. Budowa wspólnej marki.
 4. Rozwój powiązań międzynarodowych.
 5. Rozwój rynku usług edukacyjnych i w branżach powiązanych z edukacją poprzez:
  • pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, między innymi poprzez wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych idei oraz wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych,
  • umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy,
  • realizację wspólnych projektów biznesowych,
  • nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami, oraz jednostkami naukowymi,
  • pozyskiwanie inwestycji krajowych i zagranicznych,
  • dbanie o przepływ wiedzy z jednostek naukowych do biznesu,
  • prowadzenie badań, analiz i opracowań,
  • działalność wydawniczą,
  • wspólne pozyskiwanie kapitału - w tym dotacji,
  • stwarzanie przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości (szczególnie uczelnianej).
 6. Współpraca z władzami, szczególnie w zakresie podnoszenia atrakcyjności regionu.
 7. Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych poprzez:
  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
  • wspieranie idei nauczania przez całe życie,
  • formy społecznie użytecznej aktywności osób nieaktywnych zawodowo.
 8. Wspieranie powstawania innych klastrów w regionie.
 9. Wszelkie inne inicjatywy mające na celu rozwój klastra i jego członków.

Dokument powstał na potrzeby Klastra Innowacyjno-Edukacyjnego w 2010 roku.

© 2015-2016 Fundacja Galicea