Klaster - historia

Klastrer Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty założono w styczniu 2011 roku. Jednak z różnych względów działanie na większą skalę nie zostało podjęte. W roku 2015 dzięki porozumieniu między PWSTE w Jarosławiu, a fundacją "Galicea", koordynacją prac Klastra zajęła się fundacja.

Współpraca przedstawicieli fundacji Galicea, Stowarzyszenia 10 czerwca oraz Centrum Dialogu przy PWSTE w Jarosławiu zaowocowały zainicjowaniem projektu "Edukacja dla Rozwoju".

W sierpniu 2015 roku liderzy tego projektu podjęli decyzję o rozwiązaniu "Klastra Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty" i powołaniu w to miejsce klastra "Brama Kresów". Strona internetowa klaster.edu.pl została przekształcona w stronę projektu.

 

 

© 2015-2016 Fundacja Galicea