Konferencja: "Edukacja dla Rozwoju"

Program Konferencji

pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla,

Edukacja dla Rozwoju

Ekonomia solidarności strategią rozwoju lokalnego

 

Cele konferencji:

 1. Poszukiwanie bardziej efektywnych metod wspierania zrównoważonego rozwoju.

 2. Refleksja nad możliwościami wdrożenia zasad ekonomii solidarności w praktyce.

 3. Zainicjowanie programu współpracy PWSTE z firmami i instytucjami celu wykorzystania nowoczesnych technologii dla rozwoju społecznego, atutów strefy nadgranicznej i dziedzictwa Kresów Wschodnich. Prezentacja projektu „Brama Kresów”.

 4. Podsumowanie dotychczasowych prac klastra www.klaster.edu.pl. Zaproszenie do udziału w klastrze.

 

Termin: 28-10-2015

 

Miejsce: PWSTE w Jarosławiu

 

Część pierwsza – wstęp (10:15)

Prelegent

Tematyka

JM Rektor PWSTE w Jarosławiu,

doc. dr Krzysztof Rejman

Otwarcie Konferencji, przywitanie gości.

Inauguracja konferencji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla

Burmistrz Miasta Jarosław,

Waldemar Paluch

Ocena skuteczności wydatkowania środków unijnych z perspektywy władz samorządowych.

Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan

Jak sprawić by fundusze na zrównoważony rozwój działały zgodnie z przeznaczeniem.

Poseł Bogdan Rzońca

Rozwój zrównoważony, czy dyfuzyjno-polaryzacyjny

 

Część druga – uzasadnienie projektu (11:20, praca solidarna w godnym społeczeństwie)

Prelegent

Instytucja

Temat

Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec,

Uniwersytet Rzeszowski,

PWSTE w Jarosławiu

Dziedzictwo kulturowe Kresów Wschodnich a edukacja obywatelska

Dr Jerzy Kołodziej

 

Partner, BPD Sp. z o.o.

 

Dlaczego potrzebne są zmiany w systemie kształcenia (Pracownik etatowy a pracownik przedsiębiorczy)

Ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa

Uniwersytet Papieski w Krakowie

Wspólnototwórczy wymiar samokształcenia dorosłych. Studium przypadku duńskich szkół ludowych w latach 1844-2004

Andrzej Madej

Stowarzyszenie Genius Loci,

Stowarzyszenia 10 Czerwca

Od Edukacji Dla Rozwoju do Karty Solidarności

Prof. Artur Śliwiński

 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

O potrzebie pracy organicznej – nawiązanie do tradycji (August Cieszkowski, Bronisław Markiewicz i inni).

mgr Beata Rejman PWSTE w Jarosławiu Idea solidarności w myśli społecznej Jana Pawła II

 

 

Obiad: 13:30

Część trzecia – implementacja projektu (14:15)

Prelegent

Instytucja

Tematyka

Andrzej Madej

Stowarzyszenie Genius Loci,

Stowarzyszenia 10 Czerwca

Czas dobrych zmian dla naszego uczenia i leczenia

Piotr Podgórski

wicedyrektor Muzeum Historii Polski

Personalizacja edukacji dla kultury pamięci

Dariusz Tuz

przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Horodelskiej

Aleja róż solidarności - pamięć która zobowiązuje

 

Wit Karol Wojtowicz

Dyrektor Muzeum - Zamek w Łańcucie

O konieczności cyfrowej inwentaryzacji kresowych domów

Waldemar Rataj

pełnomocnik d/s programowych Dyrektora Narodowego Instytutu Muzeów i Ochrony Zabytków

Muzeum w przestrzeni edukacji otwartej

Jerzy Wawro

PWSTE, Fundacja Galicea

Informatyczne aspekty projektu System Pracy Solidarnej: prezentacja założeń.

15:30-16:00 – Dyskusja.

 

Rada naukowa:

 • ks. prof. nadzw. dra hab. Janusz Mierzwa, Uniwersytet Papieski w Krakowie

 • doc. dr Krzysztof Rejman, JM Rektor PWSTE w Jarosławiu

 • prof. nadzw. dra hab. Wacław Wierzbieniec, Uniwersytet Rzeszowski, PWSTE w Jarosławiu

 

Komitet organizacyjny:

 • doc. dr Krzysztof Rejman, JM Rektor PWSTE w Jarosławiu - przewodniczący

 • Beata Rejman

 • dr Tatiana Kożak-Siara

 • Andrzej Madej

 • Joanna Elżbieta Potaczek

 • dr Justyna Stasienko

 • dr Ireneusz Thomas

 • Jerzy Wawro – sekretarz

© 2015-2016 Fundacja Galicea