Konferencja

W dniu 28 X 2015 w Jarosławiu odbyła się konferencja "Ekonomia solidarności strategią rozwoju lokalnego".

Cele konferencji:

1.    Poszukiwanie bardziej efektywnych metod wspierania zrównoważonego rozwoju.

2.    Refleksja nad możliwościami wdrożenia zasad ekonomii solidarności w praktyce.

3.    Zainicjowanie programu współpracy PWSTE z firmami i instytucjami celu wykorzystania nowoczesnych technologii dla rozwoju społecznego, atutów strefy nadgranicznej i dziedzictwa Kresów Wschodnich. Prezentacja projektu „Brama Kresów”.

4.    Podsumowanie dotychczasowych prac klastra www.klaster.edu.pl. Zaproszenie do udziału w klastrze.

 

Zobacz: więcej informacji.

 

© 2015-2016 Fundacja Galicea